1.  Úvod

1.1  Proč zrovna toto téma a komu je kurz určen ?
1.2  Co si představíme pod pojmem zajištění stavební jámy nebo výkopu obecně  
                (v rámci tohoto kurzu) ?
1.3  Náplň kurzu - aneb: co vše se můžeme naučit
1.4  Kontakt a základní organizační údaje
1.5  Technické údaje - doporučené nastavení

  2.  Základní údaje    obrázky 2
2.1  Druhy výkopů a jejich definice
2.2  Co je třeba znát, než začneme navrhovat způsob zajištění výkopu ?
2.3  Kde nemusíme pažit ani svahovat ?
2.4  Kdy pažit a kdy svahovat ?
2.5  Bezpečné sklony svahů

  3.  Pažení
3.1  Druhy pažení a pro jaké obory stavebnictví připadá jejich použití nejčastěji v úvahu
 
3.2  Pažení nepropustná
3.2.1  Štětové stěny    obrázky 321
3.2.2  Podzemní stěny monolitické    obrázky 322
3.2.3  Převrtávané piloty    obrázky 323
3.2.4  Trysková injektáž    obrázky 324
3.3  Pažení propustná
3.3.1  Zápory    obrázky 331
3.3.2  Pilotové pažicí stěny    obrázky 332
3.3.3  Panelové podzemní stěny    obrázky 333
3.3.4  Mikrozápory, mikropiloty    obrázky 334
3.4  Kotvení a rozepření    obrázky 34

  4.  Statický výpočet
  5.  Agresivita na pažicí a podchycující konstrukce
  6.  Výkopy s úrovní dna pod hladinou podzemní vody    obrázky 6
  7.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci    obrázky 7
  8.  Zadání a příklady
  9.  Doporučená literatura
  10.  Co říci na závěr ?