2008/09 - NEUM

Název konference:

Mezinárodní vědecká konference QUALITY, ENVIRONMENT, HEALTH PROTECTION AND SAFETY MANAGEMEMNT DEVELOPMENT TRENDS

Termín: 1. 9. - 7. 9. 2008

Účastníci: Čeněk Jarský, Pavel Svoboda

Země: Bosna a Hercegovina

Průběh konference:

Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci QUALITY, ENVIRONMENT, HEALTH PROTECTION AND SAFETY MANAGEMEMNT DEVELOPMENT TRENDS konané 2. - 6. 9. 2008 v Neumu pořádané SvF STU Bratislava, členství ve věd. výboru, přednesení vyzvané keynote lecture na téma Mathematical modelling of projects with utility assessment, která prezentuje výsledky řešení VZ05 na K122, řízení části konference, získání nových poznatků v uvedených oblastech, získání nových kontaktů ze zahraničních TU a dále posterouvou prezentací byli účastníci konference seznámeni s řešeným výzkumem geopolymerních materiálů: Enviroemntal Aspects in Secondarz Construction Materials Production, řešený v rámci GAČR.

Fotogalerie z konference: