Úvod Aktivity katedry Školení pro praxi

Školení pro praxi

Pro praxi nabízíme:

 • Stavebně technologické posouzení projektů (kloubení procesů, časová náročnost, ceny) pozemních a občanských staveb včetně jejich rekonstrukcí;
 • Posouzení, eventuelně vypracování technologických postupů;
 • Zpracování smlouvy o dílo (kromě právní úpravy, kterou můžeme zprostředkovat);
 • Poradenství pro drobné stavebníky a jejich zastupování;
 • Zajištění stavebního dozoru;
 • Expertní a inženýrskou činnost v oboru demoličních prací;
 • Expertní činnost, přednášky, školení a konzultace v oboru technologie staveb;
 • Prezentace nových stavebních technologií odborné veřejnosti a zástupcům stavebních firem;
 • Školení bezpečnosti práce.

Kontaktní osoba:

 • Pavel Svoboda (telefon: +420 224 35 45 91 | mobil: +420 602 306 825)

Adresa pro písemnosti:

 • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  Katedra technologie staveb (122)
  Thákurova 7
  166 29 Praha 6
 • e-mail: simona.tumova.1@fsv.cvut.cz
 • telefon: +420 224 35 45 59

Zajišťujeme tato školení:

 • Kurs praktických dovedností pro drobné a střední stavební podnikatele;
 • Kurs moderních stavebních technologií pro drobné a střední stavební podnikatele;
 • Individuální školení.

Kontaktní osoba:


Fotogalerie ze školení SUBTERRA 2010: