2009/11 - MŠMT

Pilotní seminář uspořádaný v rámci řešení Rozvojového projektu MŠMT na rok 2009

Školení bude zaměřené na problematiku veřejného zájmu při kontrolních prohlídkách staveb pracovníky stavebních úřadů, konkrétně jak zjistit, že je něco chybně z hlediska nedodržení projektu, chybějících projektů, chybných technologických postupů a v oblasti BOZP (vč. funkce koordinátora) a PO. Jaká je právní odpovědnost pracovníků stavebních odborů.

Tématické okruhy:

  • Právní odpovědnost pracovníků státní správy, ústavní základy odpovědnosti státních orgánů, podmínky odpovědnosti za škodu z nezákonného rozhodnutí a z nesprávného úředního postupu, kárná odpovědnost pracovníků státní správy, trestně právní odpovědnost pracovníků státní správy.
  • BOZP (zák. č. 309 / 2006) a PO, vysvětlení některých pojmů, povinnosti účastníků výstavby, příklady.
  • Zemní práce – práce se stroji a v dosahu strojů, svahování, pažení, vykopávky, zásypy.
  • Nosné konstrukce – zásady technologických postupů monolitů, zděných konstrukcí a montovaných staveb. Jeřáby, výtahy, výroba a doprava hmot, zajištění proti pádu.
  • Lešení – konstrukční systémy, zajištění stability, nedostatky při montáži a demontáži.
  • Krovy, zastřešení – zásady technologických postupů, doprava a zajištění stability konstrukcí, ochrana proti pádu.
  • Izolace proti vodě (ploché střechy, spodní stavba) – rozdělení, chyby v návrhu a realizaci.
  • Hrubé vnitřní a dokončovací práce – chyby v návrhu a realizaci, doprava, skladování, práce se stroji a mechanizmy.
  • Bourání a demolice – technologické postupy, zajištění stability, práce ve výškách, prach, hluk, vibrace, ostatní vlivy (azbest).
  • Zvláštní stavby a technologie (bezvýkopové technologie, trhací práce apod.)

Náhled prezentace: