Úvod Aktivity katedry Exkurze 2008/05 - Štola Josef

2008/05 - Štola Josef

Podzemní výukové středisko UEF Josef využívá prostor bývalé průzkumné štoly Josef. Štola se nachází přibližně 50 km jižně od Prahy mezi obcemi Čelina a Smilovice u Slapské přehrady.

Tato lokalita byla vybrána, protože ze všech uvažovaných možností nejlépe vyhovuje požadovaným kritériím:

  • snadná dosažitelnost od Prahy
  • finanční dostupnost (pořizovací cena, náklady na provozování)
  • pestré (nemonotónní) geologické prostředí
  • možnost rozšiřovat podzemní části pracoviště
  • perspektiva vybudování moderního zázemí

Důlní dílo Josef je součástí zlatorudního revíru Psí Hory. Horninové prostředí tvoří slabě metamorfované vulkanické a vulkanosedimentární horniny (bazalty, andezity, ryolity, tufy, tufity), pronikané mladšími intruzívními horninami (granodiority, albitické žuly).

Průzkumná štola prochází ssv. směrem napříč horninovým masivem Veselého vrchu. Celková délka páteřní štoly je 1836 m, příčný průřez má velikost 14 až 16 m2. Výška nadloží je 90 – 110 m. Ze vstupních portálů jsou souběžně vedeny dva tunely délky 80 m o průřezu 40 m2.

Na páteřní průzkumnou štolu navazují další liniová průzkumná díla s četnými rozrážkami sledujícími rudní struktury s napojením do dalších 2 pater. Celková délka chodeb dosahuje téměř 8 km. Převážná většina (kolem 90%) výlomů není vystrojena. Konec páteřní štoly je propojen 110 m vysokým nevystrojeným větracím komínem s povrchem terénu.

V současné době je zrekonstruováno prvních 600 m podzemních chodeb v západním čelinském pásmu. Do budoucna se plánuje zpřístupnění zbylých částí štoly a vybudování moderního povrchového zázemí (rekonstrukce stávající budovy pro administrativní servis, ubytovací kapacity, dílny a laboratoře).

Technická data:

  • Celková délka chodeb: 7 853 m
  • Délka páteřní štoly 1 835 m, profil 14-16 m2
  • Celková délka ostatních chodeb: 6 018 m, profil 9 m2
  • Výška nadloží: 90-110 m

Základní údaje:

Název stavby: Štola Josef

Termín návštěvy: 16.05.2008

Organizoval: Ing. Klára Košťálková

Autor fotografií: Ivo Hoření

Více informací: http://www.uef-josef.eu

Fotogalerie: