2008/09 - UMAG

Název konference:

Mezinárodní vědecká konference OTMC International Conference - Organization, Technology and Management in Construction

Termín: 16. - 21. 9. 2008

Účastníci: Čeněk Jarský, Pavel Svoboda

Země: Chorvatsko

Průběh konference:

Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci OTMC International Conference - Organization, Technology and Management in Construction pořádané SvF Univerzity Zagreb, IPMA a dalšími organizacemi ve dnech 17. - 20. 9. v Umagu, členství ve vědeckém výboru, vyzvaná přednáška (invited paper), přednesení vyzvané přednášky na téma ON COMPUTER MODELLING OF PROJECTS WITH UTILITY ASSESSMENT, která prezentuje výsledky řešení VZ05 na K122, přednesení vyzvaných přednášek a prezentací o pedagogickém procesu katedry a novém oboru L FSv ČVUT a o výzkumné činnosti katedry, řízení části konference, získání nových poznatků v uvedených oblastech, získání nových kontaktů ze zahraničních TU. Přislíbení spoluzaložení mezinárodního vědeckého časopisu z oblasti organizace a technologie staveb.

Fotogalerie z konference: