Úvod Přínos a výstupy

Přínos a výstupy

Konkrétní výstupy

  • Vytvoření přednáškového bloku vč. prezentací v power-poitu /vč. fotodokumentace/.
  • Vytvoření cvičení (zadání seminárních prací).
  • Knihovna digitální fotodokumentace k základním textovým informacím, uzpůsobená pro přístup pomocí webového rozhraní. Doplňkové informace budou obsahovat datově podrobnější soubory. Základní výstupy budou volně umístěny v sekci pomůcky pro výuku předmětu na katedrovém serveru, doplňkové na CD v katedrové knihovně.

Přínos k rozvoji fakulty / VŠ

Pedagogický přínos projektu lze definovat v následujících hlavních bodech:

  • Získání hlubších teoretických a praktických znalostí v oboru Technologie staveb a řízení stavební výroby v oblasti rekonstrukcí historických budov.
  • Rozvoj tvůrčího myšlení a uplatňování samostatného myšlení pro koncepční, návrhovou a projekční činnost v oblasti kontroly přípravy, realizace a řízení stavebních projektů v oblasti rekonstrukcí historických budov.
  • Rozšíření teoretického základu v oblasti zaměřené na hodnocení poruch historických objektů a minimalizaci rizik při návrhu a realizaci výrobního procesu.
  • Získání teoretických a praktických znalostí v oblasti managementu kvality ve stavebnictví, stavebního práva, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a vlivu stavební činnosti na životní prostředí.

Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu po dobu nejméně 2 let bude zajištěna zařazením nového předmětu do výuky, náklady stejně jako u ostatních předmětů (financování vyučujících) bude zajištovat fakulta prostřednictvím katedry technologie staveb, která bude garantem předmětu.