Úvod Prezentace výsledků

Prezentace výsledků

Výstupy z projektu se stanou součástí přednášek nového předmětu řádného prezenčního studia magisteké úrovni studia a pomůckou pro CV. Současně lze předpokládat, že jeho získání a splnění, že se stane základem pro další prohlubování směrů v další úrovni studia, a to doktorského.Vytvořené doplňkové výukové soubory v digitální formě budou umístěny na katedrovém serveru a CD v rozšířené formě v katedrové knihovně.

Z hlediska udržitelnosti a dostupnosti bude nový předmět zařazen do výuky a náklady na výuku budou finacovány fakultou stavební jako u ostatních předmětů. Tuto garanci si bere na sebe sama katedra technologie staveb, jako garant tohoto budoucího předmětu a to minimálně pod dobu 5 let.