Úvod

Technologie rekonstrukcí historických objektů

Projekt si klade za cíl zpracovat návrh vytvoření nového předmětu v magisterské úrovni studia a to pro výuku technologie staveb se zaměřením na předmět problematiku zachování stavebních památek minulých generací, konkrétně předmět Technologie rekonstrukcí historických objektů.

Je třeba seznámit studenty s faktem, že při budování a utváření životního prostředí se mladší generace vždy dostává do přímého kontaktu s díly starších generací. Rekonstrukce starších objektů není proto možné chápat jen jako opravy starého, ale téměř vždy také jako vytváření nového na starším základě. Rekonstrukce se existencí stavebních objektů se všemi jejich užitkovými i kulturními vazbami podstatně odlišují od nové výstavby.

Prudký rozvoj vědy a technologie byl v posledních desetiletích provázen i prudkým rozvojem stavební realizace, která je dnes založena na moderních materiálech a technologických postupech a tím významně rozšířila svoje technické možnosti. Důsledkem jsou také nové, podstatně efektivnější řešení mnohých problémů a poruch, které existenci starších stavebních objektů, zejména historických, nepřetržitě provázejí. Důsledkem jsou však i mnohá nevhodná použití moderních technologií, které v mnohých případech rekonstruované objekty, zejména památkově chráněné, více znehodnocují než zhodnocují.

V současnosti je na stavebním trhu obrovské množství rozličných stavebních technologií prodávaných pod různými názvy, v kterých není jednoduché se orientovat, a které se od sebe mnohdy minimálně odlišují. O vhodnosti některých je možné i pochybovat. Proto je potřeba přistupovat k volbě materiálů a technolgií způsobem, který zváží oba aspekty z pohledu historie i současnosti, ale odborným způsobem.

Tento projekt vytvoření předmětu vznikl za podpory FRVŠ pod číslem 2842 / 2011 (F1b).