Úvod Věda a výzkum Spolupráce s praxí

Spolupráce s praxí

Laminátové konstrukce TV Ještěd po 40 letech

Před 40 lety probíhala montáž obvodového laminátového pláště na televizní věži na Ještědu. Tato obdivovaná unikátní konstrukce podle návrhu arch. Hubáčka byla prakticky první stavbou na níž byly částečně použité nosné konstrukce z vyztužených plastů.

Věž, jejíž plášť je ve tvaru jednodílného hyperboloidu, má totiž antény vysílačů skryty pod obvodovým pláštěm, který tedy nemohl být zhotoven z kovových materiálů, a to ani jako spojovacích prvků.

Jednodílný hyperboloid je charakterizován soustavami dvou vzájemně se protínajících přímek délky cca 15 m, v jejichž průsečících jsou uchyceny vodorovné „rovnoběžky“ na něž jsou zavěšeny vlastní plášťové sendvičové panely. Jako přímky vytvářející plochu se daly v době výstavby použít jen jednosměrně vyztužené tyče z polyesterové pryskyřice a skleněných vláken. Vzhledem k požadavku tuhosti pláště musely být tyče předepjaté, což vyžadovalo poměrně složitý návrh jejich kotvení. Vodorovné „rovnoběžky“ tvořily pak roury z epoxidového laminátu komerčně vyráběné, mezi sebou stykované speciální spojkou.

Na návrhu tohoto plastového pláště se podílela i řada pracovníků Stavební fakulty, a to především statickým výpočtem pláště , dále pak návrhem a odzkoušením laminátových předpjatých tyčí a jejich ukotvení a konečně návrhem sendvičových obvodových panelů.

Ač v té době nebyly žádné zkušenosti s podobnými konstrukcemi ani neexistovaly platné normy či jiné předpisy pro nosné konstrukce z plastů, konstrukce po uplynutí 40 let od montáže je stále plně funkční bez jakýchkoliv větších sanací.

V Praze, dne 25.11.2009

Zdeněk Tobolka