Úvod Věda a výzkum Partnerské projekty

Partnerské projekty

Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb (InEnMat)

Na Univerzitě Pardubice (UPa) a u partnera projektu FSv ČVUT sídlí dvě významná česká pracoviště teorie a aplikace energetických materiálů. Výuka oboru představuje silnou a profilující stránku obou škol. Pracoviště propojí své úsilí a zdokonalí výuku na UPa tak, aby zvyšovala uplatnitelnost absolventů a jejich schopnost využívat nové příležitosti. Na tradici a minulé úspěchy naváže dosahování excelence v oboru.

Budeme inovovat soubory vyučovaných předmětů a zvýšíme nabídku výuky v angličtině. Těchto cílů dosáhneme koordinovanou úpravou předmětů tak, aby více postihovaly souvislosti jednotlivých disciplín mezi sebou i externě, aby zahrnuly přístupy, které zatím nejsou v tradici vyučování, aby uváděly do nejnovějších trendů aplikace, a doplněním nabídky o šest předmětů vyučovaných v angličtině. Aby inovace byly podstatné, bude využitohostování domácích a světových odborníků z praxe i škol. Projekt podpoří jak studenty, tak odborný růst pracovníků z UPa, kteří jej budou realizovat.

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.2.00/28.0266
Doba realizace: 1. 12. 2011 – 30. 11. 2014

Kontakty:
Koordinátor projektu:
Dipl.-Ing. Alexander Kravcov, Ph.D.
e-mail: kravtale@fsv.cvut.cz

Více informací viz http://projekty.upce.cz/inenmat/index.html