Úvod Věda a výzkum Konference

Konference

Building Safety and Secure 2015

Tématické zaměření konference: Building Safety and Secure

Termín konání: 10.-12. srpna 2015

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze

Témata:

 •  Risk analysis and risk management
 •  Safety material engineering
 •  Integrated safety design process
 •  Natural disaster management
 •  Emergency response
 •  Critical infrastructure protection
 •  Public safety and security
 •  Urban Safety Planning
 •  Transportation safety and security
 •  Seismity and Geomechanics
 •  Modelling and experiments
 •  Building Sustainabillity and Secure

Oficiální www stránky konference Building Safety and Secure 2015: www.willenbergfoundation.com


TECHSTA 2010

Tématické zaměření konference: Technologie a management pro udržitelný rozvoj ve stavebnictví

Termín konání: 15. - 17. září 2010

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze

Témata:

 •  Stavební technologie a materiály: Vliv technologií a použitých materiálů na životní prostředí, Jakost a kvalita, kontrola a životnost konstrukcí, Příčiny poruch stavebních konstrukcí, Technologie pro rekonstrukceNové technologie.
 • Příprava a organizace stavební výroby: Projekt řízení z hlediska udržitelného rozvoje, Projekt Management a Risk Management v praxi, Nové trendy v přípravě a organizaci výstavby, Otázky časového plánování, Facility management, Problematika bezpečné přípravy a realizace staveb vč. jejich údržby.
 • Vzdělávání pro stavební praxi: Metodiky vyučování technologie staveb na vysokých školách, Technologie a management, Témata závěrečných prací (bakalářských, diplomových a doktorských), Odborné stáže doktorandů, Možnosti spolupráce univerzit na vzdělávání a společných projektech, Formy a obsah vzdělávacích kurzů nejen pro státní správu.

Oficiální www stránky konference TECHSTA 2010: www.techsta.cz


TECHSTA 2007

Tématické zaměření konference: Technologie pro trvale udržitelný rozvoj staveb

Termín konání: 19. - 20. září 2007

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze

Témata:

 •  V rámci oslav 300. výročí ČVUT v Praze proběhla ve dnech 19. - 20. září 2007 také mezinárodní konference TECHSTA 2007: Technologie pro trvale udržitelný rozvoj stavebnictví. Konference je zaměřená na nové technologie a stavební materiály, plánování a organizaci staveb a jejich kvalitu, projektový management, risk management a také trendy v oblasti životního prostředí.
 • Odbornou garanci převzali významní odborníci z Technické univerzity ve Vilnu (Litva), Wroclawské politechniky ve Vratislavi (Polsko), Sveučiliště v Záhřebu (Chorvatsko), Slovenské technické univerzity v Bratislavě (Slovensko), Technické univerzity v Košicích (Slovensko) a samozřejmě také z pořádajícího ČVUT v Praze.

Více informací o konferenci: Otevřít


TECHSTA 2006

Tématické zaměření konference: Technologie pro trvale udržitelný rozvoj staveb

Termín konání: 12. - 13. října 2006

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze

Témata:

 • Životnost staveb a jejich údržba, trendy stavebně technologické přípravy, vliv jakosti stavebních prací na kvalitu stavebních konstrukcí, zvyšování bezpečnosti práce na stavbách efektivním řízením, nové technologie stavebních procesů a příčiny poruch stavebních konstrukcí.

Sborník anotací (PDF): Stáhnout

Více informací o konferenci: Otevřít


BELCOM 2006

Tématické zaměření konference: Building effective learning communities

Termín konání: 6. - 7. února 2006

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze

Témata:

 • Podpora zavádění e-Learningu a distančního vzdělávání na univerzitách v České republice, rozvoj výuky na internetu, provoz e-Learningových portálů, vzdělávací on-line aktivity škol, učitelů a studentů.

TECHSTA 2004

Tématické zaměření konference: Technologie pro trvale udržitelný rozvoj staveb

Termín konání: 18. - 20. února 2004

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze

Témata:

 •  Životnost staveb a jejich údržba, technologie pro rekonstrukce staveb, trendy stavebně technologické přípravy, vliv jakosti stavebních prací na kvalitu stavebních konstrukcí, minimalizace nepříznivých vlivů stavební výroby na životní prostředí, zvyšování bezpečnosti práce na stavbách efektivním řízením, nové technologie stavebních procesů, příčiny poruch stavebních konstrukcí, technologie průmyslových podlah.

Sborník anotací (PDF): Stáhnout

Více informací o konferenci: Otevřít


TECHSTA 2003

Tématické zaměření konference: Technologie pro trvale udržitelný rozvoj staveb

Termín konání: 13. února 2003

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze

Témata:

 • Vady a poruchy průmyslových podlah a způsoby jejich odstranění, projektování, realizace a užívání průmyslových podlah, technologie provádění průmyslových podlah.

Sborník anotací (PDF): Stáhnout

Více informací o konferenci: Otevřít


TECHSTA 2002

Tématické zaměření konference: Technologie pro trvale udržitelný rozvoj staveb

Termín konání: 16. - 18. října 2002

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze

Témata:

 • Životnost staveb a jejich údržba, technologie pro rekonstrukce staveb, trendy stavebně technologické přípravy, vliv jakosti stavebních prací na kvalitu stavebních konstrukcí, minimalizace nepříznivých vlivů stavební výroby na životní prostředí, zvyšování bezpečnosti práce na stavbách efektivním řízením, nové technologie stavebních procesů, příčiny poruch stavebních konstrukcí, technologie průmyslových podlah.

Více informací o konferenci: Otevřít


TECHSTA 2001

Tématické zaměření konference: Technologie pro trvale udržitelný rozvoj staveb

Termín konání: 21. - 23. listopadu 2001

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze

Témata:

 • Betony vyztužené rozptýlenou výztuží, podlahy na bázi modifikovaných betonů, ošetření povrchu betonu a jeho vliv na podlahy, kvalitativní podmínky realizace a zkušební metody, požadavky na konstrukci, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu, nové materiály a technologie pro souvrství podlah, analýzy poruch, opravy, rekonstrukce a sanace, ekonomika a vyhodnocování technologií, stroje a nástroje pro pokládku podlah.

Sborník anotací (PDF): Stáhnout

Více informací o konferenci: Otevřít


TECHSTA 2000

Tématické zaměření konference: Technologie pro trvale udržitelný rozvoj staveb

Termín konání: 20. - 22. září 2000

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze

Témata:

 •  Inovace stavebních technologií, příprava a modelování pro realizaci staveb, moderní technologie při rekonstrukcích staveb, vliv technologií a konstrukcí na životnost staveb, vliv jakostních požadavků na provádění staveb, vliv technologie výstavby na náklady staveb, nové trendy výuky technologie.

Sborník anotací (PDF): Stáhnout

Více informací o konferenci: Otevřít