Úvod Věda a výzkum Granty a projekty Posouzení strojní sestavy pomocí teorie hromadných obsluh

Posouzení strojní sestavy pomocí teorie hromadných obsluh

Projekt: Posouzení struktury strojní sestavy pomocí teorie hromadných obsluh

Garant: Fond rozvoje vysokých škol, projekt č. 1994/F1d/2006

Řešitel: Pavel Neumann

Anotace:

Ve stavební praxi se velmi často vyskytuje požadavek rychle a objektivně posoudit strukturu strojní soustavy. U některých mechanizovaných stavebních procesů obsahují strojní sestavy velmi rozsáhlé dopravní systémy. Ty zajišťují transport zpracovávaného materiálu nebo polotovarů od místa nakládky k místu vyložení. Při jejich předimenzování bude docházet k hromadění prvků, zajišťujících dopravu materiálu před hlavním strojem, a tím vzniknou zbytečné časové ztráty během jejich práce. Navrhneme-li dopravní systém příliš malý, dojde sice k jeho dobrému časovému využití, ale prostoje budou naopak vznikat u hlavního stroje strojní sestavy. Objektivní posouzení těchto problémů umožňuje teorie hromadných obsluh. Pomocí této teorie lze posuzovat chování jednoduchého, případně paralelního kanálu hromadné obsluhy. Není však možné pomoci ní zkoumat pohyb obsluhovaných prvků mimo systém obsluhy a systémy složitější (sériové, smíšené), které se v praxi vyskytují. Pro tyto případy se používají metody simulace chování mechanizovaných výrobních procesů.

Výstupy: