Úvod Věda a výzkum Granty a projekty Modelování průmyslového robotického zdicího systému

Modelování průmyslového robotického zdicího systému

Projekt: SGS17/165/OHK1/3T/11 (Studentská grantová soutěž ČVUT 2017-2018)

Název: Modelování průmyslového robotického zdicího systému

Garant: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, projekt č. MSM 6840770006

Řešitelé: Bruzl, Michal Ing., Svoboda, Pavel doc. Ing. , CSc., Usmanov, Vyacheslav Ing., Šulc, Rostislav Ing. , Ph.D.

Anotace:

Projekt bude věnován návrhu funkčního modelu zdícího robota. Výstupem projektu by měl být průmyslový robot, který bude schopen technicky zrealizovat kompletní proces zdění. Systém bude vytvořen ve zmenšeném měřítku a bude schopen vyzdít oblast objektu. Robotický systém zdění za pomocí speciálního vyvinutého software dokáže zkonvertovat potřebná data matematického modelu z prostředí BIM do formátu průmyslových robotů KUKA KRC4 a provést optimální návrh pohybů robotické ruky. Během projektu bude vyvinuto: funkční model robotického systému zdění včetně vývoje technologie (depaletizace, způsob řízení pohybů, řezání a lepení cihel na vazbu); SW pro migrací dat (IFC -> KRC4), technické zařízení (grip, nanášení malty/lepidla, řezání cihel, kontrolní zařízení); ovládací prvek včetně optimalizačních postupů (energie, čas, spotřeba materiálů).

Výstupy:

Modelování průmyslového robotického zdicího systému: viz. http://www.celysvet.cz/kuka/