Úvod Věda a výzkum Granty a projekty Inovace předmětů Informační technologie

Inovace předmětů Informační technologie

Projekt: Inovace předmětů Informační technologie a Využití výpočetní techniky při přípravě staveb

Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na Českém vysokém učení technickém v Praze, na Fakultě stavební v roce 2013

Řešitelé: Ing. Usmanov Vyacheslav, Prof. Ing. Jarský Čeněk DrSc.,FEng., Ing. Gacho Pavol

Anotace:

U velké části absolventů bakalářského a magisterského oboru studijních programů Stavební inženýrství se předpokládá jejich uplatnění ve stavební praxi na středních manažerských pozicích zejména u středních a menších stavebních firem. Studenti mají základní výuku v oblasti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), přesto většina studentů má jen teoretické znalosti a není schopna vyřešit agendu BOZP v terénu, což je naprosto nevhodné z hlediska praxe.

Cílem předkládaného projektu je vytvoření výukového materiálu pro předměty Informační technologie a Využití výpočetní techniky při přípravě staveb: databáze registru BOZP se zaměřením zejména na technické aspekty stavební výroby na internetové bázi, která bude snadno přístupná pro všechny dosavadní a budoucí studenty ČVUT V Praze. Tento materiál bude zpracován formou webové aplikace pro výuku a poslouží jako doplněk jednotlivých předmětů vyučovaných Katedrou technologie staveb (konkrétní specifikace v části "Cílová skupina projektu").

V předloženém projektu bude vyřešen návrh koncepce a algoritmus řešení agendy BOZP pomocí počítačů v přímém napojení na metodiku stavebně technologického projektování a tím na proces přípravy stavby.

Poznámka: průběžná aktualizace a doplňování dalších položek registru BOZP bude samozřejmě možná.

Hlavním cílem projektu je vypracování informační pomůcky agendy a registru BOZP pro předměty Informační technologie a Využití výpočetní techniky při přípravě staveb a algoritmy pro snížení bezpečnostních rizik při práce na stavbě. Cílem předkládaného projektu je vytvořit studijní pomůcku umístěnou na webové síti Fakulty stavební z možností pravidelných aktualizací (podle legislativních změn).
Cílem řešení navrhovaného projektu je také zkvalitnění výuky a její modifikace, zejména ve cvičeních, řešících jednak přímo problematiku BOZP na stavbě, jednak problematiku stavebních procesů a stavebně technologického projektování obecně.

Výstupy:

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci viz. http://www.celysvet.cz/bozp/