Úvod Výuka Vyučované předměty Zvláštní stavby a technologie (PV)

Zvláštní stavby a technologie (PV) (122YZST)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Zvláštní stavby a technologie
Typ předmětu: Povinně volitelný
Dopor. ročník / semestr: 4 / 8 ???
Rozsah studijního předmětu: 1P + 1C
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Miloslava Popenková, CSc.

Stručná anotace předmětu:

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak i při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích vyplývajících z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.