Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie výroby stavebních dílců

Technologie výroby stavebních dílců (122YTSD)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Technologie výroby stavebních dílců
Typ předmětu: Povinně volitelný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 1,2
Rozsah studijního předmětu: 1P + 1C
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Stručná anotace předmětu:

Historie a současnost prefabrikace, seznámení s jejímivýhodami i nedostatky. Kromě základní výroby stavebních dílců betonových propozemní i inženýrské stavby je pozornost věnována výrobě kovoplastických dílců pro obvodové pláště, keramickým dílcům, sádrokartonovým dílcům, dílcům na bázidřeva, střešním izolačním dílcům, plátovaným plechům a další drobné prefabrikaci.

Cvičení: zkušebnictví, průběh laboratorních zatěžovacích zkoušek dílců a jejich vyhodnocení, konzultace pro seminární práce.

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se současným stavem prefabrikace.

Seznámení studentů s výhodami a možnostmi využití prefabrikace ve stavebnictví. Ukázky vhodného použití prefabrikace na pozemních a inženýrských stavbách. Ukázky montážních postupů a strojního zařízení. Návrh montážního postupu na daný projekt formou cvičení.

Podmínky pro udělení zápočtu:

 • Odevzdání projektu se všemi náležitostmi podle požadavků (viz. podklady pro cvičení).
 • Účast na exkurzích.
 • Prezentace projektu na posledním cvičení.

Doporučená literatura:

 • Blaich, J.: Poruchy staveb, Bratislava 2001
 • Hájek, F. – Procházka, J.: Vyztužování svařovanými sítěmi, Praha 2001
 • Šmerda, Z. – Vítek, B.: Konstrukční lehký beton, Praha 1976
 • Řehánek, J.: Tepelná akumulace budov, Praha 2002
 • Kašpar, M. – Voštová, V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů, Praha 2001
 • Američan Society of Concrete Construction: Guide for Surface Finis of Formel Concrete, Dallas 1999
 • Zapletal, M. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce I, STU Bratislava 2002
 • Zapletal, M. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce II, STU Bratislava 2004
 • Kočí, B.: Technologie pozemních staveb I, VUT Brno 1991
 • Juríček, I.: Technológia pozemných staveb I, Alfa Bratislava 1992
 • firemní literatura, odborné časopisy, internet
 • A.van Acker, The Design of Precast Concrete Structures, Course for Sudents and Designers, Belgie, 2003
 • R.ERTL, Toleranzen in Hochbau, R.Müller Verlag
 • EUROKOD EU2-1992-1-1 - Navrhování prefabrikátů
 • ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
 • ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
 • ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí