Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie rekonstrukcí historických objektů

Technologie rekonstrukcí historických objektů (122YTRH)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Technologie rekonstrukcí historických objektů
Typ předmětu: Povinně volitelný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 2
Rozsah studijního předmětu: 1P + 1C
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Stručná anotace předmětu:

Předmět se zabývá vývojem stavitelstvív Evropě, ve světě, a zejména na našem území, mapuje základní poznávací znakyjednotlivých etap vývoje stavitelství, podrobně rozebírá historické stavebnítechnologie, které se v historických dobách používaly při výstavběobjektů, mapuje zaniklé a nepoužívané stavební technologie, zejménav oblasti zdících procesů, dřevěných KVS, některých dopravních a pomocnýchprocesů, speciálních úprav, při lidové architektuře apod.