Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb Z

Technologie staveb Z (122TSVZ)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Technologie staveb Z
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 4 / 8
Rozsah studijního předmětu: 4P + 2C
Kreditů: 6
Způsob zakončení: z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Jaroslav Synek, Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.

Stručná anotace předmětu:

Předmět se zabývá problematikou postupu výstavby a mechanizace procesů. Seznámí studenty s principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu, stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky a stroje a zařízení pro dokončovací práce. Energetické stroje. Principy automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace stavebních prací na životní prostředí. Návrh strojní sestavy pro danou činnost. Studenti se seznámí s problematikou přípravy stavební výroby z pohledu zhotovitele. Zaměření obecně na první technologickou etapu, konkrétně na procesy zemních a betonářských prací. Vypracování studie, uvědomění si návazností, uchopení a zpracování prostoru, technologie a času.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Vypracování zadaných cvičení a prezentace semestrální práce na závěrečném studentském workshopu.

Doporučená literatura:

  1. Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání. Sobotáles, 1999, 298 s., ISBN 80-85920-61-1
  2. Vaněk, A.: Moderní technika dokončovacích prací ve stavebnictví. 1. vydání. Sobotáles, 1995, 224 s., ISBN 80-85920-10-7
  3. Vaněk, A.: Přehled světové techniky - strojů pro stavebnictví - Bauma 1998. 1. vydání. Macík, 1999, 251 s.
  4. Zapletal, I. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce I. STU Bratislava, 2002 
  5. Juríček, I.: Technológia pozemných staveb I. Alfa Bratislava, 1992 - Přednášky, firemní literatura, odborné časopisy 
  6. Pospíchal, V., Neumann, P.: Technologie staveb 10; ČVUT Praha 1999