Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb C

Technologie staveb C (122TSC)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Technologie staveb C
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 3 / 5
Rozsah studijního předmětu: 4P + 2C 
Hod. za týden:

Kreditů: 6
Způsob zakončení: 
z, zk 
Forma výuky: Přednášky + Cvičení 
Vyučující: Ing. Rostilav Šulc, Ph.D., Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc, Ing. A.T. Tomáš Váchal, Ph.D., Ing. Pavel Neumann

Stručná anotace předmětu:

Rozdělení procesů. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, pažení, hutnění, odvodnění. Principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu a hutnění hornin, návrh strojní sestavy pro danou činnost. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Výroba a doprava betonové směsi. Bednění tradiční a systémová, ukládání výztuže, ukládání a hutnění betonové směsi, ošetřování čerstvého betonu. Stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, návrh strojní sestavy pro danou činnost. Výstavba zděných konstrukcí. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Zastřšení objektu. Dokončovací práce - zdění a příčky. Omítky vniřní, omítky vnějsí. Fasády. Obklady. Podlahy. Povolovací procesy. Prostorové členění výstavbových projektů. Časoprostorové plánování výstavby. 

Cíl předmětu:

Naučit studenty základní technologické postupy u procesů zemních prací, základů, nosných konstrukcí, zastřešení dokončovacích prací. Seznámit studenty se základy bezpečnosti práce při výstavbě, organizací výstavby a výstavbových procesů, časového a časoprostorového plánování. Uvést do problematiky povolovacích procesů.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Účast na cvičeních (max. 2 absence), odevzdání správně vypracovaných cvičení v termínech určených cvičícím a úspěšné vypracování dvou testů.

Doporučená literatura:

 • Ladra,J.,Pospíchal,V.: Technologie staveb - Zemní práce, výstavba sítí, ČVUT Praha 2002
 • Ladra,J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické konstrukce budov, ČVUT Praha 2001
 • Technologické informace K 122
 • Zákonné předpisy, platné ČSN
 • Kočí,B.a kol.:Technologie pozemních staveb 1-Technologie stavebních procesů,1997.AN CERM Brno
 • Juríček a kol.:Technológia pozemných stavieb-hrubá stavba,2001. Jaga group Bratislava
 • Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008
 • Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání. Sobotáles, 1999, 298 s., ISBN 80-85920-61-1
 • Vaněk, A.: Moderní technika dokončovacích prací ve stavebnictví. 1. vydání. Sobotáles, 1995, 224 s., ISBN 80-85920-10-7
 • Vaněk, A.: Přehled světové techniky - strojů pro stavebnictví - Bauma 1998. 1. vydání. Macík, 1999, 251 s.
 • Zapletal, I. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce I. STU Bratislava, 2002 
 • Juríček, I.: Technológia pozemných staveb I. Alfa Bratislava, 1992 - Přednášky, firemní literatura, odborné časopisy 
 • Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
 • Zapletal, I., a kol.: Technologie staveb – dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
 • Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525
 • Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
 • Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 126978066