Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb 1

Technologie staveb 1 (122TS1A)

Základní údaje

Název předmětu: Technologie staveb 1
Kód předmětu: 122TS1A
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 2 + 1
Počet kreditů: 3
Zakončení: z,zk

Anotace

Úvod do oboru technologie staveb. Význam stavebně technologické přípravy pro realizaci stavby. Členění stavebních procesů. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, pažení, hutnění, odvodnění. Výroba a doprava betonové směsi. Bednění tradiční a systémová, ukládání výztuže, ukládání a hutnění betonové směsi, ošetřování čerstvého betonu. Střešní plášť. Realizace příček, rozvodů instalací, úprav povrchů, podkladních a nášlapných vrstev podlah, fasádních plášťů, a kompletačních dokončovacích prací. Základní principy přípravy a realizace staveb. Výrobní proces ve stavebnictví jako systém. Zařízení staveniště. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Ochrana životního prostředí při výstavbě. Požadavky na jakost stavební výroby. Stavební mechanizace (stroje pro těžbu, dopravu a hutnění hornin, zařízení na dopravu betonu, zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky, drobná mechanizace pro dokončovací práce).

Cíle předmětu

Získat základní přehled o procesech z dané oblasti, uvědomit si zásady pro připravenost objektu, pracoviště event. podkladu pro daný proces, zásady technologického postupu daného procesu s důrazem na kontrolní plán jakosti. Tyto vědomosti umožní, na základě znalostí konstrukčních řešení, vypracovat návrh racionálního postupu realizace procesů s důrazem na efektivní rozhodovací kritéria a plán kontrol.

Podmínky pro udělení zápočtu

Účast na cvičeních, průběžné odevzdávání úloh dle pokynů cvičícího a úspěšné absolvováví dvou testů

Doporučená literatura

 • Pospíchal, V., Neumann, P.: Technologie staveb 10, ČVUT Praha 1999
 • Vejvara, K.: Technologie staveb - Lešení, ČVUT Praha 1999
 • Zapletal, I., Musil, F. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 1, STU Bratislava 2002
 • Musil, F., Popenková, M. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 2, STU Bratislava 2004
 • Zapletal, I., Jarský, Č. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 3, STU Bratislava 2006
 • Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008

Další literatura pro studium

 • Kočí: Technologie pozemních staveb I - Tech. stav. procesů, VUT Brno 1991
 • Hájek, Pavlis: Příčky
 • Barták: Fasády a jejich rekonstrukce
 • Měšťan: Omítky
 • Coufal: Dřevěné obklady
 • Hájek: Obklady stěn a stropů
 • Ambrožová: Natíráme, malujeme