Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb 1

Technologie staveb 1 (122TS1A)

Základní údaje

Název předmětu: Technologie staveb 1
Kód předmětu: 122TS1A
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 2 + 1
Počet kreditů: 3
Zakončení: z,zk

Anotace

Úvod do oboru technologie staveb. Význam stavebně technologické přípravy pro realizaci stavby. Členění stavebních procesů. Bednění tradiční a systémová, ukládání výztuže, ukládání a hutnění čerstvého betonu, ošetřování čerstvého betonu. Pohledový a samozhutnitelný beton. Základy řešení zařízení staveniště, jeřáby, lešení. Zdění, realizace příček, rozvodů instalací, úprav povrchů, podkladních a nášlapných vrstev podlah, fasádních plášťů, a kompletačních dokončovacích prací. Zastřešení, izolace proti vodě. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. projektová dokumentace, povolení stavby, kolaudační souhlas. Základy časového plánování

Cíle předmětu

Získat základní přehled o procesech z dané oblasti, uvědomit si zásady pro připravenost objektu, pracoviště event. podkladu pro daný proces, zásady technologického postupu daného procesu s důrazem na kontrolní plán jakosti. Tyto vědomosti umožní, na základě znalostí konstrukčních řešení, vypracovat návrh racionálního postupu realizace procesů s důrazem na efektivní rozhodovací kritéria a plán kontrol.

Podmínky pro udělení zápočtu

Účast na cvičeních, průběžné odevzdávání úloh dle pokynů cvičícího.

Doporučená literatura

 • JURÍČEK, Ivan. Technológia stavieb : Eurostav spol. s r.o., 2018. ISBN 9788089228584
 • KOZLOVSKÁ, Mária. Stavbyvedúci. : Eurostav spol. s r.o., 2019. EAN 9788089228614.
 • JARSKÝ, Čeněk. Project Planning and Implementation, Internet multimedia textbook, CTU Prague 2012, dostupné na http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/podklady-k-vyu
 • CHUDLEY, Roy. Construction Technology, Longman Addision, 1999, ISBN 058231616
 • KESIK, T. Frame House Construction, CMHC-SCHL, 2003, ISBN 0-660-17274-1
 • BAŠKOVÁ, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008, ISBN 978-80-969877-4-0 dostupné v části "Podklady k přednáškám"

Další literatura pro studium

 • Pospíchal, V., Neumann, P.: Technologie staveb 10, ČVUT Praha 1999
 • Zapletal, I., Musil, F. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 1, STU Bratislava 2002
 • Musil, F., Popenková, M. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 2, STU Bratislava 2004
 • Zapletal, I., Jarský, Č. a kol.: Technologie staveb - Dokončovací práce 3, STU Bratislava 2006
 • Kočí: Technologie pozemních staveb I - Tech. stav. procesů, VUT Brno 1991
 • Hájek, Pavlis: Příčky
 • Vejvara, K.: Technologie staveb - Lešení, ČVUT Praha 1999
 • Barták: Fasády a jejich rekonstrukce
 • Měšťan: Omítky
 • Coufal: Dřevěné obklady
 • Hájek: Obklady stěn a stropů
 • Ambrožová: Natíráme, malujeme

Poznámka

V případě odpadnutí či jiných změn může dojít k časovým i obsahovým úpravám.

V případě přechodu na distanční vzdělávání bude výuka ve stejném rozsahu, obsahu i ve shodných časech výukyv prostředí MS TEAMS