Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb L1

Technologie staveb L1 (122TS1)

Plán přednášek:

1. přednáška: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Vývojový diagram celého procesu výstavby. Vliv projektu na technologie a dobu výstavby, zhotovitel, autorský dozor, členění procesů.

2. přednáška: ZEMNÍ PRÁCE

Třídy těžitelnosti, druhy vykopávek (jáma, šachta, rýha, zářez, odkopávka a prokopávka). Stroje pro zemní práce. Rypadla, nakladače a dozery (rozdělení, vhodnost s ohledem na objem, třídu těžitelnosti a druh vykopávky, přepravní vzdálenost). Stroje pro těžbu a dopravu.

3 přednáška:

Stroje pro zemní práce. Skrejpr, grejdr, ostatní stroje (vhodnost s ohledem na objem, třídu těžitelnosti a druh vykopávky, přepravní vzdálenost). Stanovení výkonnosti strojů a strojních sestav. Násypy, zásypy, obsypy. Technologie zhutňování, stroje pro hutnění (desky úderové a vibrační, pěchy, válce). Hutnící účinek. Dopravní prostředky (druhy, vhodnost s ohledem na dopravní vzdálenost).

4. přednáška:

Pažení (montáž a demontáž, vhodnost nasazení), příložné, zátažné, hnané, záporové, štětovnicové, pažící boxy, kluznicové pažení. Piloty a milánské stěny. Druhy odvodnění.

5. přednáška: Bezvýkopové technologie

Rozdělení, výhody a nevýhody, přehled a charakteristika jednotlivých technologií.

6. přednáška: BETONÁŘSKÉ PRÁCE

Tradiční a systémová bednění svislých a vodorovných konstrukcí, proces bednění a odbednění. Vhodná projekční řešení. Materiály na bednění. Konstrukční systémy, montáž a demontáž bednění svislých konstrukcí (stěny pravoúhlé a nepravidelných tvarů, sloupy pravoúhlé a kruhové). Výpočet tlaku čerstvého betonu.

7. přednáška:

Bednění vodorovných konstrukcí (stropy deskové, průvlaky). Pohledový beton, samozhutnitelný beton.

8. přednáška:

Výroba, doprava a ukládání čerstvého betonu, hutnění. Armování (pruty, sítě, rolovací výztuž) svislých a vodorovných konstrukcí.

9. přednáška: ZVEDACÍ PROSTŘEDKY

Rozdělení zvedacích prostředků, věžové jeřáby a autojeřáby. Lávky, výtahy.

10. přednáška: ZDĚNÍ

Rozdělení systémů, zásady techologických postupů. Skládané stropy.

11. přednáška: MONTÁŽNÍ PRÁCE

Výhody a nevýhody montáže, metody montáže, doprava prvků

12. Přednáška: LEŠENÍ

Rozdělení dle účelu, materiály. Lešení trubkové, modulové a rámové, konstrukční systémy a vhodnost nasazení.

Soubory ke stažení:

Název Velikost Typ Stáhnout
Přednáška č. 1 - Úvodní 878.04 KB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 2 - Zemní práce 1 2.97 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 3 - Zemní práce 2 1.7 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 4 - Zemní práce 3 2.29 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 5 - Bezvýkopové technologie 74.38 KB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 6 - Betonářské práce 1 1.91 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 7 - Betonářské práce 2 2.28 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 8 - Betonářské práce 3b 3.03 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 8 - Betonářské práce 3c 5.4 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 8 - Betonářské práce 3a 1.12 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 9 - Zvedací prostředky 3.58 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 10 - Zdění 1.69 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 11 - Montážní práce 1.87 MB pdf Uložit soubor
Přednáška č. 12 - Lešení 3.03 MB pdf Uložit soubor
Realizace betonových konstrukcí 6.18 MB pdf Uložit soubor
Ochrana spodní stavby proti vodě (1 část) 4.22 MB pdf Uložit soubor