Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb 02

Technologie staveb 02 (122TES2)

Plán přednášek:

1. Přednáška - Úvod do problematiky

Organizace předmětu, seznámení s podklady a dostupnými zdroji. Základní zákonné předpisy (zákony nařízení vlády, vyhlášky, normy atd). Náklady v průběhu životnosti investičního celku, možnosti ovlivnění těchto nákladů. Požadavky na užívání a údržbu. Základní pojmy podle stavebního zákona a dalších vyhlášek a nařízení vlády. Vývojový diagram realizace zakázky (od záměru projektu až po kolaudační rozhodnutí). Základní pojmy technologické struktury (etapy, úseky, záběry, procesy, pracnost, časové a časo-prostorové záznamy).

Název Velikost Typ Stáhnout
1. Úvod - dokončovací práce 3.87 MB pdf Uložit soubor
2. Stavební dílce 2.14 MB pdf Uložit soubor
3. Realizace výroby zakázky 3.82 MB pdf Uložit soubor
4. Prefabrikované stropy - výroba + montáž 11.23 MB pdf Uložit soubor
5. Příčky - úvod 3.6 MB pdf Uložit soubor
6. Příčky - zdění 3.92 MB pdf Uložit soubor
7. Příčky - normové požadavky 1.76 MB pdf Uložit soubor
8. Výplně otvorů 1.37 MB pdf Uložit soubor
9. - 10. TZB rozvody 1.24 MB pdf Uložit soubor
11. Krovy 2.55 MB pdf Uložit soubor
12. Krytiny šikmých střech 4.72 MB pdf Uložit soubor
13. Klempířské práce 3.28 MB pdf Uložit soubor
13a. BOZP - Práce ve výškách 2.16 MB pdf Uložit soubor
14. - 15. Ploché střechy 1.85 MB pdf Uložit soubor
16. Malty pro omítky 1.5 MB pdf Uložit soubor
17. Vnitřní omítky 2.74 MB pdf Uložit soubor
18. Vnější omítky 2.26 MB pdf Uložit soubor
19. Kontaktní zateplovací systém 10.7 MB pdf Uložit soubor
20. Tenkostěnné profily - výroba, vlastnosti, montáž 7.34 MB pdf Uložit soubor
21. Provětrávané fasády + LOP 6.23 MB pdf Uložit soubor
21. Zelené fasády 488.15 KB pdf Uložit soubor
22. - 23. Podlahy 2.15 MB pdf Uložit soubor
24. Obklady 899.58 KB pdf Uložit soubor