Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb 02

Technologie staveb 02 (122TES2)

Plán přednášek:

1. Přednáška - Úvod do problematiky

Organizace předmětu, seznámení s podklady a dostupnými zdroji. Základní zákonné předpisy (zákony nařízení vlády, vyhlášky, normy atd). Náklady v průběhu životnosti investičního celku, možnosti ovlivnění těchto nákladů. Požadavky na užívání a údržbu. Základní pojmy podle stavebního zákona a dalších vyhlášek a nařízení vlády. Vývojový diagram realizace zakázky (od záměru projektu až po kolaudační rozhodnutí). Základní pojmy technologické struktury (etapy, úseky, záběry, procesy, pracnost, časové a časo-prostorové záznamy).

Název Velikost Typ Stáhnout