Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb 02

Technologie staveb 02 (122TES2)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Technologie staveb 02
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 3 / 2
Rozsah studijního předmětu: 4P + 2C
Hod. za týden:
6
Kreditů: 8
Způsob zakončení:
z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.
Další požadavky na studenta: Absolvování 122TS01

Stručná anotace předmětu:

Základním cílem výuky je naučit studenty zásady projektové přípravy staveb, analýzy projektové dokumentace a realizace stavebních procesů vnitřních a dokončovacích prací vč. sledování bezpečnostních, environmentálních a jakostních požadavků na daný proces, seznámit studenty s požadavky na mechanizaci a zařízení staveniště pro jednotlivé fáze stavění. Součástí každého procesu je analýza projektové dokumentace vč. analýzy technologických postupů s alokací rizik - fotodokumentace, video.

Návaznost:

Výuka vnitřních a dokončovacích prací navazuje na znalosti studentů z předmětů pozemního stavitelství a výuky technologie hrubé stavby.

Cíle předmětu:

Získat přehled o dané oblasti, uvědomit si zásady pro připravenost objektu, pracoviště event. podkladu pro daný proces, zásady technologického postupu daného procesu s důrazem na kontrolní plán jakosti. Tyto vědomosti umožní, na základě znalostí konstrukčních řešení, vypracovat návrh racionálního postupu realizace procesů.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Podmínky pro získání zápočtu sdělí vyučující.

Ukončení:

Zkouškou písemnou a ústní.