Úvod Výuka Vyučované předměty Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky

Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky (122PPVT)

Základní údaje

Název předmětu: Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky
Kód předmětu: 122PPVT
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 3 + 3
Počet kreditů: 6
Zakončení: z,zk
Vyučující: Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.

Anotace

Studenti během kurzu budou seznámeni s trhem SW produktů z pohledu přípravy a řízení stavebních projektů, v PC laboratoři budou vytvářet v SW (MS Project, Primavera, Contec) časové plány projektů, řídit pracovní, materiálové a nákladové zdroje, provádět finanční analýzu. V dalších SW (MS Visio) budou zpracovávat vývojové diagramy technologických procesů, organizační schéma podniku. V průběhu kurzu budou řešit základní stavební úlohy parametrického programování v SW Rhino+Grasshopper. Na závěr kurzu se budou seznámeni s prostředím Archibus (Facility Management).

Cíle předmětu

Získat základní přehled o procesech z dané oblasti, uvědomit si zásady pro časové plánovaní s využitím SW produktů z pohledu přípravy a řízení stavebních projektů.

Podmínky pro udělení zápočtu

Účast na cvičeních, průběžné odevzdávání úloh dle pokynů cvičícího

Průběh zkoušky

Úspěšné absolvování písemního testu a řešení dílčí stavební ulohy v SW

Doporučená literatura

  • Jan Kališ, Drahoslav Dvořák: Mistrovství v Microsoft Project 2010, Computer Press, 2012
  • Pospíchal, V., Neumann, P.: Technologie staveb 10, ČVUT Praha 1999
  • JARSKÝ, Č., MUSIL, F., SVOBODA, P.: Příprava a realizace staveb (Technologie staveb II), CERM, Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
  • SVÍTEK, M., BORKA, J,. VLČEK M.: Modelování systémů a procesů. Praha: ČVUT v Praze , 2001. 135 s. ISBN 80-01-02361-3