Úvod Výuka Vyučované předměty Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky

Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky (122PPVT)

Základní údaje

Název předmětu: Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky
Kód předmětu: 122PPVT
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 3 + 3
Počet kreditů: 6
Zakončení: z,zk
Vyučující: Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.

Anotace

Studenti během kurzu budou seznámeni s trhem SW produktů z pohledu přípravy a řízení stavebních projektů, v PC laboratoři budou vytvářet v SW (MS Project) časové plány projektů, řídit pracovní, materiálové a nákladové zdroje, provádět finanční analýzu. V dalších SW (MS Visio) budou zpracovávat vývojové diagramy technologických procesů, organizační schéma podniku. Na závěr kurzu se bude provádět optimalizace rozvržení stavební výroby: propojení BIM s časovým plánováním (Navisworks + MS Project).

Cíle předmětu

Získat základní přehled o procesech z dané oblasti, uvědomit si zásady pro časové plánovaní s využitím SW produktů z pohledu přípravy a řízení stavebních projektů.

Podmínky pro udělení zápočtu

Účast na cvičeních, průběžné odevzdávání úloh dle pokynů cvičícího a úspěšné absolvováví testu

Doporučená literatura

  • Pospíchal, V., Neumann, P.: Technologie staveb 10, ČVUT Praha 1999