Úvod Výuka Vyučované předměty Manažerství kvality ve stavebnictví

Manažerství kvality ve stavebnictví (122MKST)

Videa jsou výukovou pomůckou pro pochopení problematiky Jakosti = Kvality ve stavebnictví, kde mluvený výklad může ještě lépe přispět k pochopení této problematiky.

Tato videa jsou tedy výukovou pomůckou pro předmět magisterského studia 122KRJS, ale pro svoji obsahou stránku mohou posloužit i pro snadnější pochopení potřeb kvality produktu/procesu či obecně jakékoliv činnosti, i pro předmět 122MKS bakalářského studia. 

Odkaz: http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&id=169 

Poznámka: Tyto výukové materiály jsou pouze doporučením K122, nicméně se nepokládá za povinnost studenta se z těchto materiálů učit.

Pro absolvování předmětu (získání zápočtu) je nutná potřebná docházka, tzn. max. 2 absence v semestru, odevzdání seminární práce (tištěná i elektronická verze) a odevzdání schválených protokolů na cvičení včetně řádných oprav (tištěná i elektronická verze).

Pro absolvování předmětu (žkouška) je potřebné získání minimálního počtu bodů v písemné části zkoušky (více než 60%) a úspěšné absolvování ústní části zkoušky, výsledná známka je udělena zkoušejícím na základě výsledků písemné a ústní části.


Název Velikost Typ Stáhnout