Úvod Výuka Vyučované předměty Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost

Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost (122KVZC)

Videa jsou výukovou pomůckou pro pochopení problematiky Jakosti = Kvality ve stavebnictví, kde mluvený výklad může ještě lépe přispět k pochopení této problematiky.

Tato videa jsou tedy výukovou pomůckou pro předmět magisterského studia 122KVZC, ale pro svoji obsahou stránku mohou posloužit i pro snadnější pochopení potřeb kvality produktu/procesu či obecně jakékoliv činnosti, i pro předmět 122MKST bakalářského studia.

Odkaz: http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&id=169

Poznámka: Tyto výukové materiály jsou pouze doporučením K122, nicméně se nepokládá za povinnost studenta se z těchto materiálů učit.


Plán přednášek:

1. přednáška: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Úvod do předmětu, vysvětlení smyslu předmětu, obsah jednotlivých přednášek, legislativa, zadání seminární práce studentům na dané téma (cca 25 témat pro práci ve dvojici ; možnost zadání témat z praxe).

2. přednáška: Ing. Milan Badal

Systém jakosti (úvod do systémů řízení), strategie vrcholového managementu ve vztahu k zákaznickému prostředí.

3 přednáška: Ing. Jaroslav Veselý

Vliv EU na podnikání a kulturu organizace, resp. etika podnikání; vedení, rozvoj a zapojení pracovníků; péče o zákazníka; ISO 9001:2001 a profesionální auditování podniku.

4. Přednáška: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Specifikace zakázky či projektu, její (-ho) příprava a plánování, řízení zakázky či projektu z pohledu developera přebírajícího jakostní dílo.

5. Přednáška: Ing. Zdeněk Cais

Příprava firmy na audit pro získání certifikátu na systém jakosti a jeho průběh.

6. přednáška: Ing. Jiří Fereš

Lidský faktor a jeho významný vliv na účinnost manažerství kvality.

7. Přednáška: Ing. Vojtěch Petřík

Zákon č. 22/1997 Sb. vč. změn. Technické požadavky na výrobky.

8. přednáška: Ing. František Procházka

Kontrola jakosti – bezvýkopové technologie.

9. přednáška: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Kontrola jakosti - obalové konstrukce - tepelné izolace (ETICS).

10. přednáška: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Kontrola jakosti - zděné konstrukce.

11. přednáška: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Kontrola jakosti - betonové konstrukce.

12. přednáška: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Kontrola jakosti - hydroizolace a klempířské prvky.

13. přednáška: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Kontrola jakosti – podlahové konstrukce.

14. přednáška: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Studentský workshop.

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Soubory ke stažení:

Název Velikost Typ Stáhnout
01 / 01 - Úvod do přednášek 225.42 KB pdf Uložit soubor
01 / 02 - Jakost procesů 162.4 KB pdf Uložit soubor
01 / 03 - Vlastnosti a komunikace managera 867.47 KB pdf Uložit soubor
01 / 04 - KRJS - Všeobecná legislativa 30.5 KB doc Uložit soubor
KRJS - Beton - Kontrolní a zkušební metody 292.59 KB pdf Uložit soubor
KRJS - Přehled dokumentů a záznamů 157.13 KB pdf Uložit soubor
KRJS - Interakce procesů SMJ 213.2 KB pdf Uložit soubor
12b - KRJS - Průmyslové podlahy 2.74 MB pdf Uložit soubor
01 - Vady a poruchy staveb aneb Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb 10.55 MB pdf Uložit soubor
02 - Normy souboru ČSN EN ISO 9000 1.07 MB pdf Uložit soubor
03 - Legislativa pro stavební výrobky 1.74 MB pdf Uložit soubor
04 - Posuzování shody v ČR 207.72 KB pdf Uložit soubor
05 - Funkce investora v průběhu realizace investičního záměru na provoz stavby 3.63 MB pdf Uložit soubor
06 - Základy montáže technického zařízení budov zkušenosti z praxe, nejčastější chyby 38.94 KB pdf Uložit soubor
07 - Kontrolní činnost při realizaci TZB a slaboproudých rozvodů PZTS (EZS), EPS, SHZ, ACS a CCTV 1016.25 KB pdf Uložit soubor
08 - Termodiagnostika a měření průvzdušnosti metodou Blower-Door test 1.24 MB pdf Uložit soubor
krjs_01_klecka_legislativa_pd_prednaska.pdf 2.83 MB pdf Uložit soubor
krjs_01_klecka_naucne_listy.pdf 1009.13 KB pdf Uložit soubor
krjs_02_vesela_doklady_v_systemu_kvality.pdf 1.33 MB pdf Uložit soubor
krjs_03_salatek_pozarni_bezpecnost_prednaska.pdf 895.7 KB pdf Uložit soubor
krjs_04_zwiener_sf_prednaska.pdf 11.75 MB pdf Uložit soubor
krjs_07_synek_hydroizolace.pdf 2.68 MB pdf Uložit soubor
krjs_08_petrasek_zdene_kce.pdf 4.84 MB pdf Uložit soubor
krjs_09_barvinek_geotechnika.pdf 6.46 MB pdf Uložit soubor
17_mks_specialni_zakladani.pdf 45.04 KB pdf Uložit soubor
12_krjs_prumyslova_podlaha_svoboda_realizace_pdf.pdf 4.29 MB pdf Uložit soubor
12_krjs_prumyslove_podlahy_svoboda_trendy.pdf 2.15 MB pdf Uložit soubor
krjs_10_vitek_zbk.pdf 40.39 MB pdf Uložit soubor
krjs_05_vycital_bim.pdf 4.55 MB pdf Uložit soubor