Úvod Výuka Vyučované předměty Informační technologie

Informační technologie (122ITSL)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Informační technologie
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 4 / 8
Rozsah studijního předmětu: 2P + 2C
Hod. za týden:
4
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z, zk
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Miroslav Vyčítal
Další požadavky na studenta: Znalosti základních stavebních činností, technologií a techniky

Stručná anotace předmětu:

Základy oboru Komunikačních ainformačních technologií (CIT), Specifika CIT ve stavebnictví, Systémy CAD aGIS, Automatizované systémy pro projektové řízení, CAFM systémy, Inteligentnítechnická zařízení budov, Řídicí systémy inteligentních budov.