Úvod Výuka Vyučované předměty BOZP při práci ve stavebnictví

BOZP při práci ve stavebnictví (122BPS)

Doporučujeme: Směrnice v EU k BOZP a hygieně práce (externí odkaz)

Plán cvičení:

1. Cvičení:

Exkurze na stavbu. Cílem exkurze je ukázat studentům stavbu, prověřit jejich schopnost vnímat co vidí a udělat si o tom poznámky nebo skicy.

2. Cvičení:

S využitím poznámek z exkurze pro stanovené rizik a navržení opatření k jejich eliminaci či omezewní.

3. Cvičení:

Stanovení rizk a jejich eliminace z exkurze, ukázky z praxe; promítání, určování nedostatků na fotkách vč. filmů.

4. Cvičení:

S využitím podkladů a foto určování zda stavba je se zvýšeným rizikem, rizika v kanceláři apod.

5. Cvičení:

Exkurze na stavbu (dokončovací práce).

6. Cvičení:

ZOV a Plán BOZP - metoda vyzpracování, náležitosti plánu.

7. Cvičení:

S využitím foto - stanovení nedostatků na stavbách , návrhy eliminace.

8. Cvičení:

Sestavení vstupní informace o pracovišti a osnovy školení pro nové pracoviště.

9. Cvičení:

R a S věty, skladové hosp. chem. látek, návrhy opatření, rizika a opatření k jejich eliminaci.

10. Cvičení:

Specifika BOZ v silničním stavitelství, vymezení rizik a potřebných opatření při realizaci mostů a tunelů.

11. Cvičení:

Shrnutí učiva po kterém proběhne zápočtový test ze zásad BOZP ve stavebnictví; jedná se o přípravu na ostrý test (zkouškový).

12. Cvičení:

Osobní ochranné pracovní pomůcky a s ní svázaná legislativa; ukázky vybranných pracovních pomůcek a jejich technické vlastnosti.

13. Cvičení:

Workshop po jednotlivých cvičeních (4 skupiny) - výběr 2 nejlepších prací ze cvičení (tj. celkem 8 prací za obor).

Poznámky:

  • V rámci letního semestru mimo rámec prezenční formy studia proběhne pro přihlášené srtudenty dle plánu (pozn.: bude předem stanoven) jednodenní kurz a následně zkouška odborné způsobilosti na práce ve výškách.
  • Vedle teoretické výuky bude provedena i praktická výuka na lezecké stěně na katedry tělesné výchovy na Julisce.

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Název Velikost Typ Stáhnout
Témata seminárních prací 185.29 KB pdf Uložit soubor