Úvod Výuka Vyučované předměty BOZP při práci ve stavebnictví

BOZP při práci ve stavebnictví (122BPS)

Podklady ke zkoušce tvoří přednášky a cvičení, vybrané části jsou v jednotlivých sekcích. Účast na přednáškách je doporučená, neboť zde jse podrobně vysvětlena řešená problematika.

Pro absolvování předmětu (získání zápočtu) je nutná potřebná docházka, tzn. max. 2 absence v semestru, odevzdání seminární práce (tištěná i elektronická verze) a odevzdání schválených prezentací na cvičení včetně řádných oprav (elektronická verze).

Pro absolvování předmětu (žkouška) je potřebné získání minimálního počtu bodů v písemné části zkoušky (více než 60%) a úspěšné absolvování ústní části zkoušky, výsledná známka je udělena zkoušejícím na základě výsledků písemné a ústní části.

Název Velikost Typ Stáhnout