Úvod Výuka Vyučované předměty BOZP při práci ve stavebnictví

BOZP při práci ve stavebnictví (122BPS)

Doporučujeme: Směrnice v EU k BOZP a hygieně práce (externí odkaz)

Plán přednášek:

1. Přednáška:

Seznámení s obsahem předmětu. Vysvětelní proč je potřeba znát problematiku BOZP, potřeby stavebnictví z pohledu bezpečnosti práce a související legislativa. Úvod do analýzy rizik, přístupy a metody vyhledávání a stanovování rizik, zdroje informací. Pozn.: první zadání seminární práce.

2. Přednáška:

Zákonné předpisy, rozbor, vazby, zákoník práce a navazující zákony.

3. Přednáška:

Zákon č. 309/ 2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb, v návaznosti na stavební zákon č. 183/ 2006 Sb. a vyhl. o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

4. Přednáška:

Prevence proti pádům NV č. 362/2005 Sb. a související potřeby zajištění prací ve výšce a nad volnou hloubkou, osobní a kolektivní ochranna.

5. Přednáška:

Zasady vypracování plánu BOZP dle zákona č. 309/ 2006 Sb.

6. Přednáška:

Vyhrazená zařízení.

7. Přednáška:

Projektant a BOZP, údržba a opravy.

8. Přednáška:

Vysoká rizika (azsbest, chemické látky, speciálních práce).

9. Přednáška:

BOZ v silničním stavitelství.

10. Přednáška:

BOZP v jiných oborech: školství, lesnictví, zemědělství, kontrola a kontrolní orgány.

11. Přednáška:

Stroje a strojní zařízení; rekonstrukce a demolice budov.

12. Přednáška:

Seznámení se s problematikou spadající pod hasičský zachranný sbor ve vztahu ke stavebnictví.

13. Přednáška:

Workshop - prezentace vybranných seminárních prací pro celý bakalářský obor (bonus ke zkoušce).

Poznámky:

  • V rámci letního semestru mimo rámec prezenční formy studia proběhne pro přihlášené srtudenty dle plánu (pozn.: bude předem stanoven) jednodenní kurz a následně zkouška odborné způsobilosti na práce ve výškách.
  • Vedle teoretické výuky bude provedena i praktická výuka na lezecké stěně na katedry tělesné výchovy na Julisce.

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Doporučujeme pro vyhledávání potřebné legislativy využít na katedře v učebně B583 tzv. ZÁKON, což je nakoupená licence, která se pravidelně aktualizuje a je k popužití pro potřebu studentů a pedagogů.

 

Poznámka: Vyhlášky č. 128,129 a 131 jsou jenom pro informaci a nebudou u zkoušky.

Název Velikost Typ Stáhnout
Výukový materiál - legislativa, vazby, rizika - přehled 152 KB xls Uložit soubor
Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) 266.5 KB doc Uložit soubor
Zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) 751 KB doc Uložit soubor
Zákon č. 262/ 2006 Sb. (Zákon, zákoník práce) 1.18 MB doc Uložit soubor
Zákon č. 309/ 2006 Sb. (Požadavky na BOZP) 123.5 KB doc Uložit soubor
Zákoník práce - BOZP - výuková pomůcka 710.07 KB pdf Uložit soubor
Neplatná vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce B doc Uložit soubor
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 94 KB doc Uložit soubor
Nebezpečné látky - azbest 2.49 MB pdf Uložit soubor
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 256 KB doc Uložit soubor
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 241 KB doc Uložit soubor
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 416.5 KB doc Uložit soubor
Zákon 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 270 KB doc Uložit soubor
Zákon č. 131/200 Sb. o hlavním městě Praze 447 KB doc Uložit soubor
Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně 307 KB doc Uložit soubor
Výňatek ze Zákona č. 309/23006 Sb. (Azbest) 51 KB doc Uložit soubor
Výňatek ze zákona č. 309/2006 Sb. (Rizika) 75.5 KB doc Uložit soubor