Úvod Výuka Počítačová učebna (B583)

Počítačová učebna (B583)

Počítačová učebna B583 byla vybavena počítači a softwarem v rámci řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol "Počítačové učebny se zaměřením na výuku CAD systémů a systémů pro plánování a přípravu staveb". Z prostředků získaných z FRVŠ v kombinaci s finančním příspěvkem Fakulty stavební ČVUT bylo pořízeno jak hardwarové vybavení, tak i softwarové multilicence.

Počítačová učebna je ve správě K122. Je určena především pro multimediální podporu standardní výuky a pro práci se systémy pro plánování a řízení staveb během semestru. Dále představuje zázemí pro počítačovou formu testování znalostí studentů v průběhu zkouškového období. Přístup v době výuky zajišťují jednotliví vyučující, mimo výuku je přístup možný pouze po dohodě se správcem učebny.

Na pracovních stanicích je nainstalován operační systém MS Windows XP Professional, programy pro běžnou každodenní práci typu Microsoft Office, souborový manažer, prohlížeč fotografií a přehrávač multimédií, stěžejní význam však mají speciální software pro časové plánování, oceňování a řízení a pro vlastní přípravu stavební výroby, jako např. KROSplus (ÚRS Praha, a.s.), BUILDpower (RTS Brno, a.s.), euroCALC (Callida Praha, s.r.o.), CONTEC (Contec Kralupy nad Vltavou), ELPOS nebo periCAD (PERI Jesenice, s.r.o.). Studenti tak mají možnost plně si vyzkoušet práci se softwarem, který je nejpočetněji zastoupen u středních a velkých stavebních firem a ještě před nástupem do praxe získat základní dovednosti, umožňující jim rychlý, plynulý a bezproblémový přechod na pracovní pozice, pro které jsou školeni a pokračovat a zdokonalovat se v práci v důvěrně známém softwarovém prostředí.

Do místnosti je zakázán vstup s nápoji, potravinami, zavazadly a svrchním oblečením. Platí zde provozní řád počítačových učeben a počítačové sítě Fakulty stavební ČVUT.

Správce učebny: Václav Pospíchal