Úvod Ostatní Schema nástěnek na katedře

Schema nástěnek na katedře

Rozmístění nástěnek na Katedře technologie staveb (5. patro budovy B)

Schema nástěnek na katedře

01 - AKTUALITY

 • Aktuální informace z K122 a světa stavebnictví

02 - ČLENOVÉ KATEDRY K122

 • Aktuální seznam členů Katedry technologie staveb

03 - TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

 • Aktuální seznam témat bakalářských prací

04 - ROZVRH A DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Aktuální rozvrh výuky na katedře
 • Rozpis konzultantů pro diplomové práce (obor C)
 • Diplomanti (obor C) – zimní semestr 08/09 (navazující)

05 - CONTEC

 • Technologický rozbor
 • Operativní plán
 • Časový graf
 • Časoprostorový graf
 • Graf – pracovníci
 • Potřeba rozp. ceny
 • Graf potřeby rozp. ceny
 • Kontrolní a zkušební plán
 • HMG

06 - TC 10 EARTHWORK

 • Czech Classification ČSN 73 3050 / 198
 • Machines for excavation and retaining structures
 • Debatering
 • Construction site safety
 • Teze předmětu TS30 a TS31 

07 - PRAXE A KATEDRA

 • Vady a poruchy
 • Funkční zkoušky speciálních náloží
 • Havarijní sanace nestabilních skalních bloků
 • Fotografie

08 - KNIŽNÍ A WEBOVÉ INFORMACE

 • Nové a připravované normy
 • Knihovnicko-informační služby ČVUT
 • Foto TECHSTA 2000, 2001, 2004
 • VOP pro zhotovení stavby § 273
 • Stavební konstrukce z požárního hlediska (kniha)

09 - FLY ASH AS A BINDER IN CONCRETE MIXTURE NAMED POP BETON

 • Oblast vědy a výzkumu na Katedře technologie staveb

10 (PRÁZDNÁ NÁSTĚNKA)

 • Nástěnka prozatím bez informací … obsah bude doplněn

11 - REALIZACE STAVBY – TECHNOLOGICKÉ ETAPY

 • Fotografie

12 - PRAXE A KATEDRA

 • Přípravné a zemní práce
 • Fotografie

13 - TECHNOLOGICKÁ ETAPA – TE1

 • Základy
 • Fotografie

14 - TECHNOLOGICKÁ ETAPA – TE2

 • HSS – nosné a vodorovné konstrukce (pod úrovní +/- 0,000)
 • Fotografie

15 - TECHNOLOGICKÁ ETAPA – TE3

 • HSV – nosné a vodorovné konstrukce (nad úrovní +/- 0,000)
 • Procesy a činnosti železobetonářské, zednické, tesařské a montážní\
 • Fotografie

16 - TECHNOLOGICKÁ ETAPA – TE4

 • Zastřešení a výplně otvorů
 • Střechy ploché a šikmé
 • Fotografie

17 - TECHNOLOGICKÁ ETAPA – TE5

 • HVP – příčky a hrubé rozvody
 • Fotografie

18 - TECHNOLOGICKÁ ETAPA – TE6

 • Vnitřní omítky, hrubé podlahy (základy úpravy povrchů)
 • Fotografie

19 - TECHNOLOGICKÁ ETAPA – TE7

 • Technologická zařízení
 • Fotografie

20 - 27 (PRÁZDNÉ NÁSTĚNKY)

 • Nástěnka prozatím bez informací … obsah bude doplněn

28 - AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBORU "L"

 • Aktuální informace z oboru Příprava, realizace a provoz staveb (obor "L")
 • Aktuální rozvrh
 • Článek s pozvánkou na Den otevřených dveří
 • Článek ze stavebního obzoru

29 - AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE K122

30 - POSTERY O POHLEDOVÉM BETONU ("a" - "i")

 • Nástěnky budou instalovány do května 2011.