Úvod Členové katedry

Vedení katedry

Úplné telefonní číslo má tvar (+420) 224 35 xxxx - linku xxxx naleznete v tabulce.

Jméno Funkce Místnost Linka E-mail
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Vedoucí katedry B 522 4591
Simona Jakubovie Sekretářka B 520 4559
Ing. Tomáš Váchal, Ph.D., Arquitecto Técnico Tajemník katedry B 527 4520