Úvod Členové katedry

Struktura katedry

Úplné telefonní číslo má tvar (+420) 224 35 xxxx - linku xxxx naleznete v tabulce.

Vedení katedry

Jméno Funkce Místnost Linka E-mail
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Vedoucí katedry B 522 4591
Ing. Tomáš Váchal, Ph.D., Arquitecto Técnico Tajemník katedry B 527 4520
Veronika Holická Sekretářka B 520 4559

Profesoři

Jméno Místnost Linka E-mail
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., FEng B 525 4590

Docenti

Jméno Místnost Linka E-mail
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. B 522 4591
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. B 530 4621

Odborní asistenti

Jméno Místnost Linka E-mail
Ing. Martin Hlava, PhD. B 482 3981
Dipl.-Ing. Alexander Kravcov, Ph.D., MIExpE B 531 5461
Ing. Pavel Neumann B 528a 4588
Ing. Mária Párová, PhD. B 519b 5409
Ing. Karel Polák, PhD. B 482 3981
Ing. Miloslava Popenková, CSc. B 528 4589
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. B 529 3980
Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. B 530 4621
Ing. Tomáš Váchal, Ph.D., Arquitecto Técnico B 527 4520
Ing. Linda Veselá, Ph.D. B 519b 5409

Doktorandi

Jméno Místnost Linka E-mail
Ing. Michal Bruzl B 526 4582
Ing. Jan Čermák B 526 4582
Ing. Petr Formáček B 526 4582
Ing. Ondřej Franek B 526 4582
Ing. Michal Himmel B 526 4582
Ing. Jan Illetško B 482 3981
Ing. Adam Konvalinka, Ph.D. B 526 4582
Ing. Michal Kovářík B 519a 4720
Ing. Petr Kubeček B 523
Ing. Kateřina Petlíková, Ph.D. B 526 4582
Ing. Roman Šubrt
Ing. Martin Tuháček B 526 4582
Ing. Miroslav Vyčítal B 526 4582

Externisté

Jméno Místnost Linka E-mail
Ing. Ondřej Štrup

Sekretariát

Jméno Místnost Linka E-mail
Veronika Holická B 520 4559

Zástupce vedoucího

Jméno Místnost Linka E-mail
Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. B 527a 4658