Úvod Členové katedry

Docenti

Úplné telefonní číslo má tvar (+420) 224 35 xxxx - linku xxxx naleznete v tabulce.

Jméno Místnost Linka E-mail
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. B 522 4591
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. B 530 4621