Úvod Aktivity katedry Účast na školení

Účast na školení

Zpráva z odborného školení:

Společnosti AHLBORN měřicí a regulační technika spol. s r.o. o způsobech profesionálního měření teploty, termokamerách a infrateploměrech v teorii a praxi a přístrojové technice od spol. AHLBORN-ALMEMO v teorii a praxi.

Školili lektoři z INFRARED INSTITUTU (Dr. Vicence Ribeiro) a ČVUT v Praze (doc. Ing.Jan Pašek, Ph.D. – fak. stavební a doc. Ing. Volf, DrSc. – fak. strojní).

Školení probíhalo ve třech dnech, od 15.10. do 17.10.2008 v Penzionu Slunečnice – Špindlerův Mlýn a zúčastnili se jej z katedry technologie staveb doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. a Ing. Rostislav Šulc.

Probíraná témata dají shrnout do těchto oblastí:

  • 1) Termografie
  • 2) Měření teplot v energetice a průmyslu
  • 3) Novinky v oblasti měření a sběru dat
  • 4) Měření teplot, vlhkostí a ostatních fyzikálních, chemických a elektrických veličin, praktické ukázky
  • 5) Měření teplot, pojmy a teorie
  • 6) Měření teplot a úniků tepla z budov a technologických zařízení
  • 7) Měření teplot v elektrotechnice
  • 8) Praktické ukázky a úlohy (cvičení)

Napsal a fotografie pořídil: Pavel Svoboda

Získaný certifikát společnosti AHLBORN:

Certifikát AHLBORN

Fotogalerie z odborného školení: