Dimenzování objektů zařízení staveniště
Dimenzování socálních a hygienických objektů zařízení staveniště jako jsou:
  • Záchody
  • Šatny
  • Umývárny
  • Ubytovny
 
Dimenzování provozních objektů zařízení staveniště jako jsou:
  • Sklady a skládky
  • Spotřeba vody
  • Spotřeba elektrické energie
  • Kanceláře