Úvod Výuka Vyučované předměty Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace (142YTD)

Základní popis:

Předmět: Tvorba technické dokumentace (142YTD)
Typ předmětu: Povinně volitelný
Rozsah: 2 + 0
Počet kreditů: 2
Zakončení: z

Anotace:

Obsahem předmětu je legislativní rámec navrhování, projektování a procesu výstavby nových staveb a rekonstrukcí staveb. Studentům je prezentován postup zpracování projektové dokumentace v souladu se stavebním zákonem a navazujícími předpisy - náležitosti, forma, obecné zásady. Jsou prezentována specifika obsahu dokumentace pro jednotlivé typy staveb (budovy, inženýrské stavby, vodní stavby, dopravní stavby).