Úvod Výuka Vyučované předměty Matematické metody v technologii staveb

Matematické metody v technologii staveb (128MMTS)

Plán cvičení:

1. cvičení:

Využití lineárního programování ve stavební praxi. Příklad maximalizace hodnoty výroby.

2. cvičení:

Optimalizace dopravy materiálu z několika výroben na několik stavenišť pomocí Vogelovy metody řešení dopravního problému.

3 cvičení:

Stanovení optimálního pořadí výroby několika objektů pomocí dynamického programování.

4. cvičení:

Použití stochastického síťového grafu pro modelování stavební výroby a řízení rizik.

5. cvičení:

Hodnocení variant různých konstrukcí a technologií při výstavbě stavebního objektu pomocí vícekriteriálního rozhodování.

6. cvičení:

Návrh a optimalizace strojní sestavy pomocí teorie hromadné obsluhy.

7. cvičení:

Zápočtový test, zápočet.

 

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Název Velikost Typ Stáhnout