Úvod Výuka Vyučované předměty Matematické metody v technologii staveb

Matematické metody v technologii staveb (128MMTS)

Plán přednášek:

1. přednáška:

Cíl předmětu - zvládnutí základních matematických metod v technologii staveb. Stavební procesy a realizace objektů a staveb jakožto systémy. Definice, členění, znázorňování a modelování systémů - základní pojmy.Modely na základe fyzické podobnosti. Organogramy, operogramy, chronogramy a topogramy, jejich obsah a použití.

2. přednáška:

Lineární programování, princip, účelová funkce, simplexová metoda, dualita v lineárním programování, využití na příkladu maximalizace hodnoty výroby při omezujících podmínkách.

3 přednáška:

Řešení dopravního problému. Metoda SZ rohu, metoda indexová, Vogelova metoda. Využití na příkladu ze stavební praxe.

4. Přednáška:

Nelineární programování, princip, vysvětlení metod. Využití na příkladu ze stavební praxe.

5. Přednáška:

Dynamické programování, princip, vysvětlení metod. Jednorozměrový alokační problém, problém pořadí výrobků. Využití na příkladu ze stavební praxe.

6. přednáška:

Dynamické programování. Problém přiřazování zdrojů. Stanovení výše zásob. Obnova strojního zařízení. Využití na příkladu ze stavební praxe.

7. Přednáška:

Základy teorie grafů, sítě, kritické cesty, toky v sítích. Deterministiské metody síťové analýzy. Využití na příkladu ze stavební praxe.

8. přednáška:

Stochastické metody síťové analýzy, metoda PERT, GERT. Petriho sítě a modelování systémů. Využití na příkladu ze stavební praxe.

9. přednáška:

Vícekriteriální hodnocení variant metodou větveného rozhodování. Etapy rozhodovacích procesů, logické uspořádání hodnotících kritérií, ocenění významnosti faktorů kritérií, ohodnocení parametrů variant, postup hodnocení. Využití na příkladu ze stavební praxe.

10. přednáška:

Možnosti využití neuronových sítí při hodnocení variant. Princip sestavení vrstev neuronové sítě, postup výpočtu. Využití na příkladu ze stavební praxe.

11. přednáška:

Teorie hromadné obsluhy. Princip, vysvětlení metody. Jednoduchý exponenciální kanál obsluhy. Využití na příkladu ze stavební praxe pro navrhování strojní sestavy.

12. přednáška:

Teorie hromadné obsluhy. Exponenciální kanál s paralelní obsluhou. Prioritní obslužné systémy. Využití na příkladu ze stavební praxe pro navrhování strojní sestavy a pro montážní práce.

13. přednáška:

Simulace stochastických systémů metodou Monte Carlo. Princip, vysvětlení metody. Postup tvorby simulačního modelu. Zpracování a spolehlivost výsledků modelu. Použití metody Monte Carlo pro modelování stavebních procesů.

14. přednáška:

Základní principy fuzzy logiky. Vysvětlení metody a možnosti jejího využití v technologii staveb. Využití na příkladu ze stavební praxe.

 

Pozn.: Obsah přednášek i cvičení může být z důvodu zkrácení výuky upraven.

Název Velikost Typ Stáhnout