Úvod Výuka Vyučované předměty Matematické metody v technologii staveb

Matematické metody v technologii staveb (128MMTS)

Základní popis:

Předmět: Matematické metody v technologii staveb (128MMTS)
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 2 + 1
Počet kreditů: 4
Zakončení: z,zk
Vyučující katedra: K128 - Katedra inženýrské informatiky

Anotace:

Vymezení předmětu – základní pojmy, deterministické a stochastické matematické metody využitelné v technologii staveb. Optimalizace rozvozu zemin a betonové směsi jako aplikace řešení dopravních problémů. Posouzení struktury a optimalizace strojních sestav využitím teorie hromadné obsluhy. Stochastické modelování stavebních procesů pomocí metody Monte Carlo. Využití teorie proudového stavění pro optimalizaci stavění objektů a investičních celků. Deterministické metody použití grafů pro modelování postupu výstavby – CPM, MPM, BKN, STSG. Stochastický přístup ve využití síťové analýzy při modelování realizace výstavby – metoda PERT, GERT, dynamický harmonogram. Ukázky programů pro počítače na řešení výše uvedených problémů.

Cíle předmětu:

Naučit studenty aplikaci matematických metod při řešení problémů technologie staveb, zejména při optimalizaci stavebních procesů a při modelování výstavby objektů a investičních celků.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Požadovaná návaznost na předmět "128OPV - Operační výzkum".

Garant předmětu:

 • Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha-Dejvice
  • mobil: 602 655 757
  • telefon: 224 354 590
  • fax: 224 354 592
  • e-mail: jarsky@fsv.cvut.cz

Přednášející:

 • Doc. Ing. RNDr. Jaroslav Klvaňa, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Doporučená literatura:

 • Vávra, I. – Jarský, Č.: Příklady z mechanizace a provádění staveb, ČVUT Praha 1983
 • Klvaňa, J.: Operační výzkum 1. Skripta ČVUT, Praha 1999
 • Klvaňa, J.: Operační výzkum 2. Skripta ČVUT, Praha 1999
 • Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha 2002
 • Jarský, Č. – Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003
 • Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy nad Vltavou 2000