Úvod Výuka Vyučované předměty Zvláštní stavby a speciální technologie

Zvláštní stavby a speciální technologie (122ZST)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: (Zvláštní stavby a) Speciální technologie
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 1
Rozsah studijního předmětu: 2P + 0C
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z
Forma výuky: Přednášky
Vyučující: Ing. Miloslava Popenková, CSc.
Další požadavky na studenta: (Absolvování 122TS3 v bakalářském studiu) NE

Stručná anotace předmětu:

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak i při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích vyplývajících z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.

Cíle předmětu:

Získat přehled o speciálních procesech, doplnit si základní vzdělání v oblasti stavebních výrobních procesů.

Garant předmětu:

 • Ing. Miloslava Popenková, CSc.
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha-Dejvice
  • mobil: 777 144 336
  • telefon: 224 354 589
  • fax: 224 354 592
  • e-mail: popenko@fsv.cvut.cz

Přednášející:

 • Ing. Miloslava Popenková, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Doporučená literatura:

 • Firemní literatura, odborné časopisy, internet