Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie výroby stavebních materiálů

Technologie výroby stavebních materiálů (122YTVM)

Základní popis:

Předmět: Technologie výroby stavebních materiálů (122YTVM)
Typ předmětu: Povinně volitelný
Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z

Anotace:

V přednáškách navazujících na základní předměty Nauka o materiálu a Konstrukce pozemních staveb jsou posluchači seznámeni s výrobou a vlastnostmi stavebních materiálů, které způsobují největší rizika při stavebních aplikačních procesech. Pozornost je věnována především technologii betonu a použití v oblasti podlah a podlah v průmyslových objektech, dále speciálních betonů (SCC, lehké betony, vodotěsné betony a další novodobé kompozitní materiály), materiálům pro omítky na bázi cementu, vápna, sádry, materiálům pro povrchové úpravy – nátěrům, stěrkám, problematice tepelných izolací a hydroizolacím spodní stavby a inženýrských konstrukcí, materiálům pro krytiny (TiZn), přísadám a pomocným látkám. Řízení jakosti.. Důraz na využívání znalostí již v předchozích předmětech probrané látky. Cvičení: návštěva laboratoří, ukázky zkušebních přístrojů, ukázky nových materiálů, systémy řízení jakosti, vyhodnocení zkoušek vybraných materiálů, konzultace pro seminární práce.

Cíle předmětu:

Seznámit studenty s vlivy materiálů na kvalitu technologických procesů při výstavbě.

Garant předmětu:

 • Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha-Dejvice
  • mobil: 602 306 825
  • telefon: 224 354 591
  • fax: 224 354 592
  • e-mail: svobodap@fsv.cvut.cz

Přednášející:

 • Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc. - Metrostav, a.s. Praha

Cvičící:

 • Ing. Rostislav Šulc - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Doporučená literatura:

 • Schulze, W. – Fischer, W. – Tetel, W. – Lach, V.: Necementové malty a betony, Praha 1990
 • Blaich, J.: Poruchy staveb, Bratislava 2001
 • Aitcin, P., C.: Vysokohodnotný beton, Praha 2005
 • Krátký, J. – Trtík, K. – Vodička, J.: Drátkobetonové konstrukce, Praha 1999
 • Sborník příspěvků: Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003, Praha 2003
 • Juríček, I. a kol.: Konštrukcie budov z monolitického betónu, Bratislava 2005
 • American Society of Concrete Contractors: The Contractor´s Guide to Quality Concrete Construction
 • Portland Cement Association: Design and Control of Concrete Mixtures, Skokie – Illinois 2001
 • Portland Cement Association: Finishing Concrete with Color and Texture, Skokie – Illinois 2004
 • American Society of Concrete Construction: Guide for Surface Finis of Formel Concrete, Dallas 1999
 • Juríček, I.: Technológia pozemných stavieb I, Alfa Bratislava 1992
 • firemní literatura, odborné časopisy, internet