Úvod Výuka Vyučované předměty Soudně znalecká činnost

Soudně znalecká činnost (122YSZC)

Základní popis:

Předmět: Soudně znalecká činnost (122YSZC)
Typ předmětu: Povinně volitelný
Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z

Anotace:

Předmět se zabývá problematikou nekvality v investičním procesu a exploataci výsledků systému hmotné výroby. Posluchač se seznamuje se základním principem a částí legislativy v oblasti znalecké činnosti. Předmět seznamuje posluchače s postavením jednotlivých účastníků investičního procesu ve znaleckém dokazování končícím znaleckým posudkem. Postupnou formou jsou analyzovány jednotlivé stavební konstrukce z hlediska posuzování poruch a jejich řešení ve znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci, tj. řešena je: analýza a diagnostika poruch stavebních konstrukcí, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Uvedena je metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.

Cíle předmětu:

Uvědomit si možná rizika již při zpracování projektové dokumentace a následně při realizaci, snažit se o možnou alokaci rizik s návrhem předcházení rizik.

Garant předmětu:

 • Ing. Miloslava Popenková, CSc.
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha-Dejvice
  • mobil: 777 144 336
  • telefon: 224 354 589
  • fax: 224 354 592
  • e-mail: popenko@fsv.cvut.cz

Přednášející:

 • Ing. Miloslava Popenková, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Cvičící:

 • Ing. Miloslava Popenková, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Doporučená literatura:

 • Firemní literatura, odborné časopisy, internet