Úvod Výuka Vyučované předměty Rizikové inženýrství

Rizikové inženýrství (122YRIL)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Rizikové inženýrství
Typ předmětu: Povinně volitelný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 2
Rozsah studijního předmětu: 1P + 1C
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Jan Doležal, CSc., MBA

Stručná anotace předmětu:

Základní pojmy v oblasti rizik. Jistota a pravděpodobnost. Hrozby apříležitosti. Rizika v každodenním životě.

Základy pravděpodobnosti.

Rizika v životním cyklu projektu. Organizace managementu rizik projektu.Manažer rizik.

Systém řízení rizik projektu, cíle systému a přehled jednotlivýchprocesů. Plán řízení rizik.

Modely rizika. Vyhledání rizik, kvalitativní a kvantitativní ohodnocení.Stanovení priorit. Postupy ošetření rizik, sledování rizik a aktualizace.Přenos poznatků a zkušeností, poučení z chyb. Přiměřenost prostředků acílů. Analýza rizik metodou FMEA.

Rozhodovací procesy. Rozhodovací stromy, stromy poruch. Modelování asimulace rizik. Rozhodování v podmínkách neúplných informací.

Užití výpočetní techniky při analýze amanagementu rizik.

Cíl předmětu:

Naučit posluchače základním metodám analýzy a managementu rizik a jejich uplatnění v praxi. Získané znalosti procvičit na praktických příkladech.