Úvod Výuka Vyučované předměty Dřevostavby - technologie CAD/CAM

Dřevostavby - technologie CAD/CAM (122YDTC)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Dřevostavby - technologie CAD/CAM
Typ předmětu: Povinně volitelný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 2
Rozsah studijního předmětu: 1P + 1C
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
z
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Lubomír Krov

Stručná anotace předmětu:

Přehled konstrukčních systémů současných dřevostaveb. Vývoj CAD/CAM technologií v oblasti dřevěných konstrukcí ve světě a ČR. Propojení jednotlivých fází: projektování-výroba-doprava-realizace-kontrola. Vytvoření/import 2D CAD výkresové dokumentace. Rozvržení a specifikace skeletového konstrukčního systému. Modul 3D stěny včetně výplní otvorů a elementace. Řešení dřevěné konstrukce s využitím opracování pro spojovací prvky. Vytváření výpisů prvků – optimalizace. Export dat. Výrobní a montážní postupy.

Cíl předmětu:

Vybavit absolventa teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí za použití nastupujících technologií v oblasti dřevostaveb a dřevěných konstrukcí.