Úvod Výuka Vyučované předměty Využití výpočetní techniky při přípravě staveb

Využití výpočetní techniky při přípravě staveb (122VPS)

Základní údaje:

Název studijního předmětu: Využití výpočetní techniky při přípravě ( a realizaci) staveb
Typ předmětu: Povinný
Dopor. ročník / semestr: 1 / 2
Rozsah studijního předmětu: 1P + 1C
Hod. za týden:
2
Kreditů: -
Způsob zakončení:
kz
Forma výuky: Přednášky + Cvičení
Vyučující: Ing. Neumann, Pavel Ing.

Stručná anotace předmětu:

Seznámení se softwarem pro přípravu, plánování, řízení, modelování a provoz staveb. Síťová analýza ve stavebním softwaru a modelování realizace staveb. Příprava a řízení výrobního procesu staveb. Činnosti řízené zdroji – návaznost na normativní základnu výrobních kalkulací. Optimalizace postupu výroby. Aktualizace modelu výstavby. Možnosti řízení staveb pomocí softwarových produktů Contec, Kros, Koral, Oferta, ASPE, buildPower, euroCalc, MS Project, Planner. Zakončení studentským workshopem.

Cíle předmětu:

Seznámit studenty se současným trhem softwarových produktů z pohledu inženýra-stavaře a zamyslet se především nad významem a možnostmi využití výpočetní techniky (jak hardware, tak software) v oblasti stavebnictví napříč celým spektrem činností spjatých s projektem, přípravou, realizací, údržbou a demolicí stavebních objektů.

Garant předmětu:

  • Ing. Neumann, Pavel Ing.
    • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha-Dejvice
    • e-mail: neumann@fsv.cvut.cz

Přednášející:

Cvičící:

  • Ing. Pavel Neumann - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Doporučená literatura:

  • Firemní literatura, odborné časopisy, internet
  • Samostatná práce v PC laboratoři katedry