Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie inženýrských staveb

Technologie inženýrských staveb (122TSE3)

Základní popis:

Předmět: Technologie inženýrských staveb (122TSE3)
Typ předmětu: Povinný
Rozsah: 2 + 1
Počet kreditů: 3
Zakončení: z,zk

Anotace:

Předmět se zabývá problematikou technologií používaných při výstavbě inženýrských staveb. Je zaměřen na nultou, první a druhou technologickou etapu, konkrétně na přípravu staveniště pro technologie inženýrských staveb, procesy zemních a procesy betonářských prací při provádění inženýrských staveb. Seznamuje s mechanizací procesů a jejími stupni. Seznamuje s principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu, stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky. Ukazuje principy návrh strojní sestavy pro danou činnost. Ukazuje nejnovějších technologií pro provádění inženýrských staveb včetně NRTN, TBM, odstřelovací technologie, bezvýkopových technologií a technologického a časového plánování.

Cíle předmětu:

Seznámit studenty s nejběžnějšími technologie používanými při provádění inženýrských staveb.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Vypracování zadaných úloh, průběžná aktivní účast na cvičeních, požadovaná docházka. Garantem udělení zápočtu je vedoucí cvičení.

Doporučená literatura:

 • Vaněk, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací; Academia Praha 2003
 • Juríček, I. a kol.: Technológia pozemných stavieb 1; Alfa Bratislava 1992
 • Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce; Sobotáles Praha 1994
 • Pospíchal, V., Neumann, P.: Technologie staveb 10; ČVUT Praha 1999
 • Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání. Sobotáles, 1999, 298 s., ISBN 80-85920-61-1
 • Vaněk, A.: Moderní technika dokončovacích prací ve stavebnictví. 1. vydání. Sobotáles, 1995, 224 s., ISBN 80-85920-10-7
 • Vaněk, A.: Přehled světové techniky - strojů pro stavebnictví - Bauma 1998. 1. vydání. Macík, 1999, 251 s.
 • Zapletal, I. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce I. STU Bratislava, 2002
 • Juríček, I.: Technológia pozemných staveb I. Alfa Bratislava, 1992 - Přednášky, firemní literatura, odborné časopisy
 • Pospíchal, V., Neumann, P.: Technologie staveb 10; ČVUT Praha 1999
 • Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání. Sobotáles, 1999, 298 s., ISBN 80-85920-61-1
 • Vaněk, A.: Moderní technika dokončovacích prací ve stavebnictví. 1. vydání. Sobotáles, 1995, 224 s., ISBN 80-85920-10-7
 • Vaněk, A.: Přehled světové techniky - strojů pro stavebnictví - Bauma 1998. 1. vydání. Macík, 1999, 251 s.
 • Zapletal, I. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací práce I. STU Bratislava, 2002 
 • Juríček, I.: Technológia pozemných staveb I. Alfa Bratislava, 1992 - Přednášky, firemní literatura, odborné časopisy
 • Jarský, a kol.: Technologie staveb II - Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003