Úvod Výuka Vyučované předměty Technologie staveb - E

Technologie staveb - E (122TSE1)

Postup zkoušky:

1. Krátký test:
Celková doba trvání testu je 10 – 15 minut, odpovědi musí být proto stručné a výstižné. Zkoušený, který je v testu hodnocen F ve zkoušce nepokračuje a je celkově hodnocen klasifikačním stupněm F. Při vypracovávání testu nesmí zkoušený kromě čistého nepopsaného papíru (A4), psacích potřeb a kalkulačky použít žádné další pomůcky. Odpověď je hodnocena pouze jako správná, nesprávná nebo částečně správná. Otázky obdrží zkoušený vytištěné, nebo budou promítnuté. Zkoušený bude odpovídat podle pořadí (1 – 10), otázku označí číslem a bude následovat odpověď, otázku nebude opisovat.

Hodnocení testu: (s ohledem na dosavadní výsledky upraveno)
• A: 9 - 10 správných odpovědí
• B: 8 - 8,5 správných odpovědí
• C: 7 - 7,5 správných odpovědí
• D: 6 - 6,5 správných odpovědí
• E: 5 - 5,5 správných odpovědí
• F: méně než 5 správných odpovědí (to snad ani nelze).

2. Písemní zkouška:
Zkoušený otázky (příklady) obdrží vytištěné či promítnuté. Celková doba trvání řešení příkladů je 30 – 45 minut. Zkoušený, který je v příkladech hodnocen F ve zkoušce nepokračuje a je celkově hodnocen klasifikačním stupněm F. Při vypracovávání příkladů nesmí zkoušený kromě čistého nepopsaného papíru (A4), psacích potřeb a kalkulačky použít žádné další pomůcky, veškeré potřebné údaje (včetně vzorců) budou součástí zadání. Zkoušený označí číslo příkladu a bude následovat odpověď, zadání nebude opisovat.

Hodnocení příkladů:
• A: 3 správně vyřešené příklady
• B: 2,5 správně vyřešených příkladů (tedy 2 úplně + 1 částečně nebo s chybou)
• C: 2 správně vyřešené příklady
• D: 1,5 správně vyřešených příkladů (tedy 1 úplně + 1 částečně nebo s chybou)
• E: 1 správně vyřešený příklad
• F: méně než 1 správně vyřešený příklad

Pro hodnocení je rozhodující počet správně vyřešených příkladů, nelze tedy mít částečně vyřešené 3 příklady a očekávat hodnocení D, zkoušený bude hodnocen F)

Název Velikost Typ Stáhnout